ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Logo.png

Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ KA1, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τίτλο «Η Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή», συμμετείχαν 40 μαθητές-τριες του 5ου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Πάτρας, στην Ισπανία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Η δραστηριότητα κινητικότητας περιελάμβανε μετακινήσεις, σε 3 ροές, με στόχο την επαφή και την ενασχόληση των μαθητών-τριών με εκπαιδευτικά συστήματα και περιβάλλοντα εργασίας που αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στη βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών, με τη βοήθεια ψηφιακών και αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Οι μετακινήσεις περιελάμβαναν τεχνικές επισκέψεις/τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, πολιτιστικά κέντρα-μουσεία, κέντρα επιστημών, εργαστηριακές μονάδες και  εκπαιδευτικά ιδρύματα, που διαθέτουν σύγχρονα συστήματα και εγκαταστάσεις προσφέροντας στους εκπαιδευομένους τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις σημερινές επαγγελματικές απαιτήσεις.

Σκοπός του σχεδίου ήταν οι μαθητές-τριες να γνωρίσουν ψηφιακές δεξιότητες που ανταποκρίνονται σε μία συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας και να εξοικειωθούν με καινοτόμα συστήματα, λύσεις και πρακτικές που εκσυγχρονίζουν τα επαγγέλματα, και που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της απασχολησιμότητας και την οικονομική ανάπτυξη του ατόμου.

Υπεύθυνες Προγράμματος: Σταμπουλή Ιωάννα ΠΕ81 - Πατσιαλού Κωνσταντίνα ΠΕ89

Κινητικότητες

1η Ροή - Ισπανία
2η Ροή - Γερμανία
3η Ροή - Ηνωμένο Βασίλειο

Φορείς Υποδοχής

Logo-Oneco-ingles-alta-2.jpg
ONECO

Ισπανία

Berlink.jpg
BERLINK

Γερμανία

Kairos.png
KAIROS EUROPE

Ηνωμένο Βασίλειο